Опубліковано Залишити коментар

Особливості застосування ґрунтові гербіциди

rotura sternia

Шкідливість бур’янів широко відома. Зволікання із заходами з обмеження їх шкідливості призводить до втрат урожаю культур від 40 до 100 %, залежно від видового складу і чисельності бур’янів, а також конкурентної властивості культури протидіяти їм. Крім того, необхідно пам’ятати, що бур’яни є переносниками хвороб і шкідників, ускладнюють процес збирання урожаю та збільшують витрати на очищення та сушіння продукції. Для одержання запланованого й якісного врожаю культури слід своєчасно проводити рекомендовані та різноманітні заходи з контролю бур’янів.

Серед рекомендованих і таких, що забезпечують надійний захист сходів сільськогосподарських культур, є проведення заходів з контролю бур’янистої рослинності із застосуванням грунтових гербіцидів. Завдяки тривалій системній дії, знаходячись у верхньому шарі грунту, вони створюють надійний захист для культурних рослин. Винищувальна дія грунтових гербіцидів проявляється у тому, що діюча речовина, знаходячись на поверхні грунту, поглинається паростками сходів бур’янів під час їх проростання, в результаті чого пригнічується ріст як їх кореневої, так і стеблової частини, і бур’яни гинуть, не з’являючись на поверхні. Однією з вагомих переваг грунтових гербіцидів є те, що їх можна застосовувати, тобто обприскувати грунт до посіву, під час і навіть після посіву, але до сходів культури.

З метою забезпечення отримання запланованого та якісного врожаю сільськогосподарських культур та ефективного контролю рівня забур’яненості полів, необхідно враховувати такий показник гербіцидів, як їх вибірковість. Гербіциди характеризуються різними механізмами дії та способами проникнення у рослини і, внаслідок цього, різними типами вибірковості, зокрема біохімічною, морфологічною, топографічною. Біохімічна вибірковість базується на властивості рослин руйнувати гербіциди до нетоксичних сполук. Класичний приклад біохімічної, природної вибірковості можна спостерігати на рослинах кукурудзи. Навіть на стадії проростання рослина кукурудзи може нейтралізувати гербіцид, внесений у токсичній для бур’янів нормі. Морфологічна вибірковість грунтується на відмінностях у зовнішній будові видів культурних рослин (наприклад, вертикальне розміщення листків у колосових зернових) та особливостях листкової поверхні (восковий наліт, опушеність), що захищають рослину від проникнення гербіциду. Топографічна вибірковість характеризується тим, що внесений гербіцид, фіксуючись у верхніх шарах грунту в результаті абсорбції колоїдними грунтовими частками (часточками глини, гумусу), не досягає кореневої зони культурної рослини. За цих умов знищуються бур’яни, що проростають у верхніх шарах грунту.

На сьогодні селективні гербіциди широко застосовуються у сільськогосподарському виробництві в усьому світі. Вони забезпечують високоефективні, економічні, а головне гнучкі методи контролю бур’янів.

Гербіциди вибіркової дії поділяються на грунтові і післясходові.

Грунтові (базові) гербіциди застосовують у більшості випадків до появи сходів культурних рослин. До їх властивостей належить створення захисного екрану і пригнічення проростаючих з насіння бур’янів. Тому грунтові гербіциди вносять в основному для обмеження шкідливості однорічних бур’янів. Перевагою використання грунтових гербіцидів є можливість контролювати кілька хвиль проростаючих бур’янів, що забезпечує потужний старт для сходів культури. Технічна ефективність грунтових гербіцидів залежить від наявності вологи й якості обробітку грунту.

Ефективність грунтових гербіцидів підтверджена під час їх застосування в інтенсивних технологіях вирощування всіх основних сільськогосподарських культур. Головною перевагою цих гербіцидів є тривалість захисної дії, яка нерідко поширюється на весь вегетаційний період. До переваг ґрунтових гербіцидів також належить і те, що на їх токсичну дію майже не впливають погодні умови. Навпаки опади тільки підсилюють дію препаратів, більш рівномірно розподіляючи їх у грунті; вплив вітру проявляється меншою міроюі, тому що у цьому випадку застосовується крупнокрапельне обприскування розпилювачами з великими вихідними отворами, які не забиваються сторонніми домішками.

До переваг ґрунтових препаратів слід віднести можливість суміщення їх внесення з іншими сільськогосподарськими операціями такими, як посів, культивація, боронування та інші. Недоліком цього виду гербіцидів є в окремих випадках залежність ефективності дії на бур`яни від вологості грунту. Як правило, технічна ефективність ґрунтових препаратів, які знаходяться у сухому шарі грунту, невисока.

Способи внесення ґрунтових гербіцидів

Відомі три способи внесення ґрунтових препаратів:

обприскування поверхні грунту або розсів на ній гранул, таким чином, препарат під дією опадів проникає у грунтові шари;

внесення ґрунтових препаратів на поверхню грунту з послідуючою заробкою препарату у грунтові шари ґрунтообробними знаряддями;

внесення препарату у грунт на певну глибину у вигляді горизонтального екрану.

Нанесення гербіцидів на поверхню грунту не має принципових відмінностей від обприскування вегетуючих рослин. Як правило, під час обприскування грунту застосовуються більші норми витрати робочої рідини, у зв’язку з меншим ступенем її диспергування.

Під час внесення ґрунтових препаратів слід віддати перевагу причепним штанговим обприскувачам, які мають більшу місткість баків. Це забезпечує вищу продуктивність обробок.

Вплив способів внесення ґрунтових гербіцидів на їх ефективність

Найбільш простим і менш трудомістким способом застосування ґрунтових гербіцидів є обприскування грунту. Однак за відсутності дощів гербіцид, який знаходиться на поверхні грунту, може вивітрюватися або розкладатися під дією сонячних променів, а деякі препарати не можуть застосовуватися цим способом через можливість їх випаровування. Деякі гербіциди, що знаходяться у сухому шарі грунту, не проявляють токсичної дії. Тому поверхневе обприскування грунту гербіцидами застосовується в умовах частих опадів або у зрошувальному землеробстві. В інших випадках потрібно заробляти гербіцид у ґрунтовий шар.

За результатами спеціальних лабораторних досліджень встановлено, що внесення гербіциду у грунт горизонтальним екраном не має переваг по технічній ефективності перед перемішуванням його у шарі грунту. Для гербіциду Ептам за обох способів внесення отримана однакова технічна ефективність.

Внесення гербіцидів у грунт у вигляді горизонтального екрану потребує створення спеціальних пристосувань із робочим органом, який рухається у грунтовому шарі. У цьому випадку не має можливості слідкувати за безперебійною роботою розпилювачів, незручна їх заміна і прочищення. Крім того, за умов підвищеної вологості грунту виникає його налипання на різні деталі, що ускладнює робочий процес. Тому обприскування поверхні грунту з послідуючою заробкою робочого розчину ґрунтообробними знаряддями широко застосовується у сільськогосподарському виробництві. Таким способом щорічно на багатьох площах вносять грунтові гербіциди на посівах цукрових буряків, кукурудзи, соняшнику, сої та інших культур.

Істотним фактором, який значною мірою впливає на систему контролю бур’янів, є особливості останніх масово проростати впродовж досить тривалого часу. Деякі бур’яни: види лободи, щириць, мишіїв та інші за сприятливих умов здатні проростати впродовж усього вегетаційного періоду. У цілому комплекс найбільш поширених і шкідливих видів бур’янів у посівах широкорядних культур інтенсивно дає сходи протягом 30-45 днів від моменту появи сходів культурних рослин. Широке використання ґрунтових гербіцидів забезпечує лише тимчасовий захисний результат: зазвичай вони проявляють ефективність протягом 30-40 днів від моменту внесення їх у грунт. Традиційно це третя декада квітня. Висока технічна ефективність дії таких препаратів на проростки рослин бур’янів можлива лише за наявності достатньої кількості вологи у верхньому шарі грунту, яка і відмічається у квітні-травні. В умовах стрімкої та сухої весни більш раціональним заходом є застосування грунтових гербіцидів до проведення сівби, в умовах прохолодної та вологої погоди, до появи сходів рослин культури. Культури, які утворюють високі стебла, зокрема кукурудза, соняшник, до часу зниження ефективності захисної дії ґрунтових препаратів самі здатні затінювати поверхню грунту і надійно контролювати шкідливість бур’янів у посівах. Конкурентні властивості менше властиві посівам цукрових буряків, овочевим культурам.

Застосовуючи грунтові гербіциди, необхідно також враховувати тип грунту і його хімічний склад. На глинистих грунтах із високим вмістом гумусу гербіциди діють більш тривалий термін, ніж на легких малогумусних. Тому з метою забезпечення високої ефективності грунтових препаратів на легких грунтах вносять у 1,5-2 разів менше препарату, ніж на важких. Таким чином, під час застосування грунтових гербіцидів на легких грунтах із рекомендованих норм застосовується мінімальна, на суглинистих і глинистих — середня, на чорноземах і торф’яниках — максимальна.

За повідомленнями спеціалістів фірми «Сингента», до важливих факторів, що впливають на ефективність грунтового застосування пестицидів належать:

  1. Ступінь розчинності діючих речовин препаратів у клітинному сокові рослин та системної активності. Ці властивості обумовлюють швидкість та повноту поширення діючої речовини по всіх вегетативних органах за циркуляції рослинних соків, включаючи молодий приріст.
  1. Грунтова адсорбція. Поглинання діючих речовин препаратами кореневою системою — це складний фізико-хімічний та метаболічний процес. Властивістю пестицидів, яка характеризує ступінь їх придатності до поглинання кореневою системою, є коефіцієнт адсорбції органічного вуглецю (Кос). Чим він вищий, тим менша рухомість хімічних речовин у грунті і, відповідно, нижча їх доступність для поглинання кореневою системою.
  1. Період напіврозпаду діючих речовин, який характеризує тривалість їх перебування в грунті. Від неї залежить наявність та інтенсивність протікання багатьох фізичних, хімічних та фізико-хімічних процесів і реакцій, що можуть призводити до деградації грунтів. З цієї точки зору, чим коротший період розкладання діючих речовин, тим меншого негативного впливу вони завдають грунтам.

Захист основних сільськогосподарських культур від шкідливості бур’янів

Кукурудза. Для посівів цієї культури характерним є те, що вони засмічені практично в усіх господарствах як у середньому, так і сильному ступені. Рівень засміченості переважно визначається способами обробітку грунту, чергуванням культур у сівозміні, строками сівби, добривами (в основному органічними, які вносилися під попередню культуру).

В усіх регіонах вирощування культури домінуючими на полях є однорічні злакові (просо куряче, мишії). Серед багаторічних домінує пирій повзучий. Для контролю однорічних злакових та деяких двосім’ядольних бур’янів поля під кукурудзу в допосівний чи післяпосівний період обробляють одним із гербіцидів, наприклад Дуал Голд 960 ЕС (1,0-1,3 л/га), Мерлін 750 (0,1-0,15 кг/га), Примекстра Голд (2,5-3,5 л/га), Стомп 330 (3,0-6,0 л/га), Трофі (2,0-2,5 л/га), Харнес (1,5-3,0 л/га).

Після внесення у грунт препарати на основі ацетохлору залишаються у верхньому шарі і засвоюються проростаючими паростками бур’янів, а також їх корінням. Гербіциди інгібують синтез білка у чутливих рослин. Вплив препаратів на бур’яни є незворотнім процесом. Період захисної дії — 30 днів, а у разі дотримання технології внесення забезпечується контроль бур’янів терміном на 12-14 тижнів.

Дотримання регламентів проведення обприскування полів під посів кукурудзи ґрунтовими препаратами на основі ацетохлору забезпечує високий рівень ефективності дії гербіцидів на сходи широкого видового спектру бур’янів. Застосування препаратів в оптимальних нормах витрати сприяє надійному контролю таких бур’янів: щириця гібридна, амброзія полинолиста, пажитниця багатоквіткова, дурман звичайний, пальчатка кривавочервона, портулак городній, гірчак, мишій, паслін чорний, зірочник середній, просо куряче, лобода біла, щириця звичайна.

Під час застосування препаратів на основі ацетохлору необхідно враховувати, що їх ефективність залежить від таких факторів, як рівень гумусу в грунті (норму витрати препаратів необхідно збільшувати, залежно від збільшення рівня гумусу в грунті), структури грунту (на важких за механічним складом грунтах необхідно підвищувати норму витрати, а на легких зменшувати), вміст вологи у грунті (в посушливих умовах обов’язковою є механічна заробка препаратів на невелику глибину).

Внесення препаратів здійснюється на поверхню грунту. Грунт повинен бути досить теплим, вологим, дрібногрудкуватим. Великі тверді грудки збільшують площу поглинання і знижують ефективність гербіцидів. Оптимальними умовами застосування препаратів є наявність опадів або зрошення після обприскування на рівні 10-15 мм. Найкращий спосіб внесення гербіцидів — відразу після посіву, до появи сходів культури, під боронування. Без заробки препарати вносяться за наявності на полі великої кількості пожнивних решток і вірогідності випадання дощу.

Препарат на основі двох діючих речовин ізоксафлютолу та тієнкарбазон-метилу — досходовий і ранньопіслясходовий гербіцид системної дії для контролю однорічних широколистих і злакових бур’янів на кукурудзі.

Гербіцид має подвійну дію. Одна з діючих речовин, ізоксафлютол, добре поглинається переважно корінням та ростками бур’янів і діє як інгібітор фотосинтезу. Його дія на меристемні тканини бур’янів викликає знебарвлення молодих рослин. За умови достатнього зволоження ґрунту бур’яни або не сходять, або знебарвлюються після сходів і швидко гинуть. Світло не має негативного впливу на стабільність ізоксафлютолу.

Друга діюча речовина, тієнкарбазон-метил, з групи сульфонілсечовин, інгібірує дію ферменту ацетолактатсинтази, що зупиняє утворення амінокислот та поділ клітин у точках росту бур’янів. Поряд з дією через листя, тієнкарбазон-метил має яскраво виражену грунтову дію для контролю широколистих і злакових бур’янів. Тієнкарбазон-метил швидко всотується рослинами бур’янів через листя та кореневу систему. Ріст бур’янів швидко припиняється і після декількох днів на листках з’являється хлороз. Через 2-4 тижні після обробітку бур’яни гинуть. Завдяки поєднанню у препараті двох діючих речовин з різним механізмом дії за досходового застосування препарат забезпечує довготривалий захист посівів кукурудзи від однорічних широколистих та злакових бур’янів, знищуючи їх на стадії проростання.

Під час раннього післясходового застосування (до стадії 2-х листків кукурудзи) гербіцид ефективно контролює бур’яни, які тільки з’явилися, та діє через грунт на проростаючі бур’яни. Антидот, який також входить до складу препарату, забезпечує широке вікно його застосування та високу безпечність для культури. В окремих випадках, наприклад стресовий стан культури через несприятливі погодні фактори (приморозки, різкі перепади нічних і денних температур), і дія антидоту може погіршуватися, можлива тимчасова поява на листках кукурудзи «ефекту хамелеону» (часткове послаблення інтенсивності зеленого забарвлення частин окремих листків). Цей ефект зникне впродовж одного тижня і не вплине на кінцеву продуктивність рослин.

У разі браку опадів після проведення заходів з обробітку кукурудзи, дія препарату призупиняється і відновлюється з першим дощем або за умов зрошення. Особливістю гербіциду є «ефект підзарядки»: у посушливий період або за відсутності контакту насіння і ростків бур’янів із препаратом, на сходи останніх гербіцидна активність не проявляється, але навіть мінімальні опади (20 мм і більше) після внесення препарату стимулюють його гербіцидну активність, і бур’яни висотою до 5 см гинуть. Для високої ефективності гербіцид потребує достатньої кількості ґрунтової вологи. В умовах тривалого браку опадів (три тижні і більше), але наявності вологи в грунті, після застосування препарату, який не проявляє активності, деякі злакові бур’яни, зокрема, куряче просо та мишій, можуть проростати і шкодити у посівах кукурудзи.

Система захисту цукрових буряків від бур’янів повинна базуватися на раціональному поєднанні захисної дії грунтових та посходових гербіцидів. Враховуючи те, що досить шкідливими, які завдають відчутних збитків, у посiвах цукрових буряків є дводольнi бур’яни, передусім необхідно прикласти усіх зусиль для їх ефективного контролю.

Найбiльш селективним щодо рослин культури i препаратом, що має широкий спектр дiї контролю дводольних видів бур’янiв, є Пiрамiн Турбо, 52% к.с. Рекомендована норма внесення гербiциду в грунт становить 2,0-3,0 л/га. Навiть iстотне перевищення цієї норми (хоча це і є економiчно недоцiльним) не пригнiчує рослини солодких коренів. Може бути застосований i Гексилур, 80% з.п. з нормою витрати 0,8-1,2 кг/га. Для обмеження однорiчних видiв злакових, а також ряду дводольних бур’янiв можна внести у грунт такi гербiциди, наприклад як Дуал, 96% к.е., 1,6-2,6 л/га або Фронтьєр 900, 90% к.е., 1,0-1,4 л/га. Ефективніше, особливо в умовах посушливої весни, дiють грунтовi гербiциди, проте їх слід загортати у верхнiй шар грунту. У разі надмірного зволоження поверхневого шару грунту (наприклад, пiсля дощу) загортання препаратiв можна не проводити. У зонi недостатнього зволоження можна використати Ептам 6Е, 72% к.е. або iншi гербiциди на основi ЕПТС з негайним загортанням у грунт. Норми витрати Ептаму 6Е,72% к.е. становлять 2,8-4,0 л/га (за вмiсту гумусу в грунтi — не менш як 3,0%).

Для досходового застосування у посівах цукрових буряків рекомендовано використання препаратів на основі діючої речовини метолахлору, які надійно захищають сходи цукрових буряків на початкових стадіях росту від найбільш поширених однорічних злакових і деяких дводольних бур’янів.

Діє препарат на сходи бур’янів під час їх росту та проходження через верхній шар грунту. Діюча речовина, метолахлор, пригнічує ріст коріння та стеблової частини проростків, і бур`яни гинуть, не з`являючись на його поверхні. Період захисної дії гербіцидів становить від 30 до 40 днів і залежить він від стану грунту його якості підготовки та наявності вологи.

Як грунтовий гербіцид системної дії, метолахлор, має найкращі характеристики для захисту посівів від шкідливості однорічних злакових і цілого ряду дводольних бур’янів у посівах цукрових буряків, завдяки відмінній ефективності та чудовій толерантності до культурних рослин. В оптимальних нормах із дотриманням регламентів проведення обприскування гербіциди забезпечують надійний контроль таких бур’янів, як різні види мишію, проса, пальчатки, зірочника середнього, тонконогу однорічного, гірчиці польової, галінсоги дрібноквіткової, елевзини індійської. Помірно чутливими до дії гербіциду є різні види щириці, гірчаків, грицики звичайні, портулак городній, гумай, лобода та інші.

Гербіциди грунтової дії на основі метолахлору є ефективним засобом захисту посівів цукрових буряків на початку вегетації. На грунтах легкого механічного складу і невисокої ємкості грунтового поглинального комплексу (вміст гумусу в межах 3-4%) застосовується мінімальна норма, підвищена норма характерна на суглинкових і важких грунтах із вмістом гумусу 4-5 % та торф’яниках. Оптимальним способом застосування препарату є внесення препаратів у грунт із загортанням під передпосівну культивацію, або після сівби культури, але до появи сходів рослин.

Соняшник. Посіви цієї культури засмічуються переважно злаковими та двосім’ядольними бур’янами. Найбільшої шкоди вони завдають культурі в перший період розвитку, коли культурні рослини ростуть порівняно повільно.

Ці високоефективні гербіциди доцільно застосувати у прогнозованих умовах весни на дуже забур’янених полях для зменшення кількості післяпосівних розпушувань грунту, контролю бур’янів впродовж періоду вегетації, підвищення урожайності соняшнику на 0,3-0,6 т/га.

Так, злакові та деякі двосім’ядольні бур’яни знищують, проводячи обприскування грунту до сходів культури, наприклад, такими препаратами, як: Гезагард (2,0-4,0 кг/га), Дуал Голд (1,0-1,6 л/га), Стомп (3,0-6,0 л/га), Трефлан (4,0-10 л/га), Трофі (1,5-2,0 л/га), Харнес (1,5-3,0 л/га).

Горох. У порівнянні з ранніми зерновими культурами, посіви гороху мають більшу забур’яненість і певні відмінності видового складу бур’янів. Це насамперед переважання в агрофітоценозі частки злакових однорічних та ярих дводольних видів бур’янів із родини капустяних. Останніми роками у зв’язку з появою сучасних інтенсивних сортів гороху, стійких до вилягання і придатних для прямого комбайнування, проблема захисту цієї культури від бур’янів значно загострилася. Тому новітні технології вирощування гороху повинні включати не тільки агротехнічні заходи контролю бур’янів, а й застосування хімічних заходів захисту.

На початку вегетації горох інтенсивно розвивається та утворює вегетативну масу, яка затіняє бур’яни, але у наступні періоди ріст рослин уповільнюється, а під час дозрівання культури рослини часто вилягають, що сприяє повторному забур’яненню посівів. Пізньостиглі сорти на перших фазах росту і розвитку культури характеризуються сповільненим утворенням біомаси, що призводить до надмірної забур’яненості посівів на цих етапах.

Через недостатньо ретельний догляд за посівами гороху бур’яни пригнічують посіви культури, виснажують і висушують ґрунт, ускладнюють його обробіток і збирання врожаю, що, в свою чергу, негативно впливає на отримання запланованого врожаю. Також наявність бур’янів у посівах знижує ефективність внесених добрив та сприяє розмноженню як шкідників так і хвороб.

До або після сівби гороху для контролю однорічних злакових і деяких двосім’ядольних вносять грунтові гербіциди на основі таких діючих речовин: пендиметалін, прометрин, імазетапір, диметенамід-П, S-метолахлор.

Для обмеження шкідливості однорічних бур’янів після посіву культури застосовують Гезагард (2,0 кг/га), Дуал Голд (1,0-1,6 л/га).

Контроль двосім’ядольних бур’янів у цей період, а також до сходів чи після них (фаза 3-6 листків культури) забезпечують препаратом Півотом (0,5-0,75 л/га).

Льон-довгунець. Культура надто повільно росте на початку вегетації, що сприяє масовому забур’яненню її посівів всіма видами однорічних бур’янів, спочатку — двосім’ядольних, пізніше — більш теплолюбивих мишиїв і проса курячого. Найбільшої шкоди посівам завдають такі види багаторічних бур’янів, як пирій повзучий, осоти.

Весною до сівби культури для контролю однорічних злакових рекомендовано застосовувати грунтовий гербіцид Трефлан (3,2-4,0 л/га) із невідкладною його заробкою в грунт.

Картопля. На полях, зайнятих під картоплю, до сходів культури для обмеження шкідливості однорічних злакових і двосім’ядольних бур’янів доцільно застосовувати грунтовий гербіцид Зенкор (1,4-1,6 кг/га), Гезагард (3,0-4,0 кг/га).

Сорго. Сорго досить світлолюбна рослина короткого дня. Вона важко переносить затінення. До того ж у перший період свого розвитку сорго росте, як і льон-довгунець надто повільно і негативно переносить вплив забур’яненості. У зв’язку з такими особливостями біології захист культури від шкідливості бур’янів є головним фактором технології вирощування цієї культури. Захист необхідно здійснювати на ранніх етапах її розвитку. Основним елементом контролю бур’янів у посівах сорго повинно стати застосування ґрунтових гербіцидів.

Слід відмітити, що ґрунтові гербіциди, які застосовувалися з метою контролю бур’янів, пригнічували не тільки бур’яни, а й ростки самої культури через те, що у їх складі міститься S-метолахлор. Зокрема, S-метолахлор входить до складу таких препаратів, як Дуал Голд 960 EC, Примекстру Голд 720 SC та Примекстру TZ Голд 500 SC. Цю проблему вирішили шляхом оброблення насіння сорго антидотом Концеп ІІІ 960 ЕС к.е., який забезпечує стійкість сорго до дії S-метолахлору. Під час обробки насіння сорго препаратом Концеп ІІІ 960 ЕС к.е. блокується дія S-метолахлору на проростаючі рослини. Це забезпечило захист сорго від бур’янів у найкритичніший період їх розвитку культури. Тому, плануючи застосування цих препаратів, необхідно насіння обов’язково обробити антидотом Концеп ІІІ 960 ЕС к.е.

Дуал Голд 960 EC (1,6 л/га) забезпечує контроль однорічних злакових бур’янів (мишію, просоподібних, гумаю) і деяких однорічних дводольних (щириці, грициків та ін.). Значно ширший спектр дії мають препарати Примекстра Голд 720 SC (3,0–3,5 л/га) та Примекстра TZ Голд 500 SC (4–4,5 л/га) за рахунок наявності в них додаткових діючих речовин (атразин та тербутілазин відповідно), за їх допомогою обмежують чисельність дводольних бур’янів. Ці препарати можуть контролювати більш ніж 100 видів різноманітних бур’янів, серед яких гірчаки, хрестоцвіті, лобода, спориш, дурнишник, просоподібні, мишії, ромашки та багато інших. Крім того, препарати Примекстру Голд 720 SC та Примекстру TZ Голд 500 SC можна вносити не тільки до сходів сорго, але і після сходів у фазі 3-5 листків.

Застосування ґрунтових гербіцидів до посіву потребує їх подальшої заробки в ґрунт на глибину до 5 см. Ефективність ґрунтових гербіцидів упродовж тривалого (до 8 тижнів) періоду забезпечується дотриманням правильного обробітку ґрунту й виконанням вимог щодо внесення препаратів. Разом з тим зазначаємо, що такий препарат, як Примекстра Голд 720 SC також можна вносити у два прийоми: до та після сходів сорго з нормою витрати в обох випадках 1,5 л/га, але до появи бур’янів.

Автор: Ігор СТОРЧОУС, канд. с.-г. культур

Агроноватика знань

69 / 100
Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *