Опубліковано 1 коментар

Мінеральне живлення рослин

бочка

У рослинному організмі виявлено близько 78 елементів із 108 відомих у природі. Вважають, що для нормального росту та розвитку рослині необхідно близько 15 елементів: С, О, Н, N, Р, К, Са, Mg, S, В, Fе, Мn, Сu, Мо, Zn. Решту елементів мінеральне живлення можна віднести до умовно необхідних.

Усі елементи мінеральне живлення органічно взаємопов’язані між собою в життєдіяльності рослини та відіграють унікальну роль. Це сформульовано в законі мінімуму Лібіха, який свідчить про те, що визначальним показником рівня урожайності та його якості є елемент, що знаходиться в мінімумі.

Для наочної демонстрації закону мінімуму часто використовують “діжку Добенека”, висота клепок якої умовно визначає рівень забезпеченості рослин факторами їхнього життя (див. малюнок).

Якщо в таку діжку налити воду, то її рівень, що приймається за врожай, не буде вищим від рівня найнижчої клепки.

У практиці застосування добрив найбільш раціональним поділом елементів живлення на макроелементи та мікроелементи є варіант,  запропонований Ю.А. Злобі ним (табл. 1).

Таблиця. 1 Перелік біогенних мінеральних елементів (за Ю.А.Злобіним, 2004)

Макроелементи

Мікроелементи

Азот (N)

Залізо (Fе)

Фосфор (Р)

Бор (В)

Калій (К)

Молібден (Мо)

Кальцій (Са)

Мідь (Сu)

Магній (Mg)

Марганець (Мп)

Сірка (S)

Цинк (Zn)

Натрій (Nа)

Кобальт (Со)

Кремній (Sі)

Йод (J)

До макроелементів відносять хімічні елементи, що містяться в рослинах і ґрунті в значній кількості – від сотих часток до цілих відсотків у розрахунку на суху речовину.

До мікроелементів відносять хімічні елементи, що містяться в рослинах і ґрунті в кількості, що не перевищує тисячних часток відсотка у розрахунку на суху речовину.

Такий поділ досить умовний. Наприклад, залізо за кількісним вмістом необхідно віднести до макроелементів, а за виконуваними функціями – до мікроелементів.

63 / 100

Коментарі закриті.