Опубліковано Залишити коментар

Інокулянт та протруйник – в чому різниця?

агростор
Вирощування сільськогосподарських культур доволі ризиковане заняття, і без різних препаратів отримати високий урожай дуже складно. Зовнішні фактори регулярно здійснюють негативний вплив у вигляді комах-шкідників, грибків та захворювань. Для боротьби з негативними факторами застосовують передпосівну обробку насіння за допомогою протруйник та інокулянт

Читати далі Інокулянт та протруйник – в чому різниця?

Опубліковано Залишити коментар

Гумінові добрива гумат натрію, як стимулятори росту і розвитку рослин

гумат калію

Україна володіє достатніми джерелами ресурсів сировини, на основі яких можуть бути виготовлені стимулятори росту рослин з високою біологічною активністю. Найбільш доступними і практично невичерпними джерелами сировини для цих цілей є торф, буре вугілля, а також сапропель. Значний вміст гумусових сполук в органічній речовині сапропелю та їх висока біологічна активність, наявність макро -і мікроелементів та вітамінів свідчить про перспективність використання цієї сировини для виготовлення гумінових препаратів Гумат натрію. Читати далі Гумінові добрива гумат натрію, як стимулятори росту і розвитку рослин

Опубліковано Залишити коментар

Як ефективно підживлювати озиму пшеницю

сера

За останні роки рівень рентабельності вирощування пшениці сильно впав. Агрономам треба це коригувати, зокрема дбати про систему живлення із початку сезону. Яким чином це можна зробити, під час Київського агрохімічного форуму розповів професор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України Віктор Швартау. Читати далі Як ефективно підживлювати озиму пшеницю

Опубліковано Залишити коментар

Вплив погодних умов та системи удобрення на формування продуктивності сортів горох

горох

Горох – одна із основних зернобобових культур, яка має важливе значення у сільськогосподарському виробництві. Зважаючи на його біологічні особливості він може вирощуватися в усіх регіонах України і перевищує за врожайністю інші зернобобові культури. Вирощування гороху, завдяки біологічній фіксації азоту із повітря і позитивній фітосанітарній дії, є важливим фактором біологізації землеробства [4]. Читати далі Вплив погодних умов та системи удобрення на формування продуктивності сортів горох

Опубліковано

Шляхи підвищення ефективності вирощування гібридів кукурудзи на зерно

гібридів кукурудзи

Постановка проблеми. Світові площі посіву гібридів кукурудзи продовжують зростати, перевищуючи 192 млн га. Водночас основними її виробниками у світі вже багато років є США — 347,8 млн тонн і Китай — 260,8 млн тонн, а також Бразилія — 101 млн тонн і країни ЄС — 65 млн тонн. Питома частка виробництва вітчизняної кукурудзи становить близько 3,2% від усього її обсягу виробництва. При цьому, для України кукурудза посіла одне зі стратегічно важливих місць у зерновому балансі, збільшивши частку в загальній структурі виробництва усього зерна майже до 50%. Кукурудза стала лідером серед усіх сільськогосподарських культур, які вирощуються в Україні. Читати далі Шляхи підвищення ефективності вирощування гібридів кукурудзи на зерно

Опубліковано Залишити коментар

Біологічна роль Cu та Мn у житті рослини

мікроелементи

Рентабельність рослинництва — основна мета сільськогосподарських виробників. Збалансоване мінеральне живлення рослини у поєднанні з грамотно підібраними агротехнологіями підвищує загальну економічну віддачу, ефективність застосування мінеральних добрив і забезпечує екологічність рослинництва. Читати далі Біологічна роль Cu та Мn у житті рослини

Опубліковано 1 коментар

Якісні інокулянти — ефективний спосіб підвищення продуктивності люцерна

люцерна

Люцерна є традиційною кормовою культурою для України і має тривалу історію використання у різних регіонах світу. Передовими країнами за масштабами посівів люцерни є США, Аргентина, Канада, Італія, Австралія, Китай, Франція, Румунія, Болгарія. В Україні, на жаль, посіви цієї культури протягом останніх 10 років є незначними.

Вважають, що для оптимального виробництва повноцінних рослинних кормів частку багаторічних бобових трав і бобово-злакових сумішей у структурі посівних площ кормових культур в Україні доцільно довести в Лісостепу до 45-50%, Степу — 40-45% та Поліссі — 50-55%. При цьому особливу увагу слід приділити багаторічним бобовим травам, зокрема люцерні посівній, використання яких у найближчі роки дозволить підвищити родючість орних земель і може стати основним стабілізуючим фактором сталого розвитку кормовиробництва й невід’ємною складовою біологізації та екологізації агроекосистем. Читати далі Якісні інокулянти — ефективний спосіб підвищення продуктивності люцерна

Опубліковано Залишити коментар

Ф’ючерси на пшеницю продовжили падіння слідом за фондовими ринками

analiz

В понеділок ціни на пшеницю продовжили падіння слідом за новим обвалом фондових та товарних ринків.

Новий короновірус наразі активно розповсюджується країнами Європи, тому їх економіка найбільше постраждає від пандемії. На збільшення імовірності рецесії світової економіки фінансові ринки відреагували черговим обвалом. Читати далі Ф’ючерси на пшеницю продовжили падіння слідом за фондовими ринками

Опубліковано

Вплив збільшення доз внесення добрив на врожайність сільськогосподарських культур та агрохімічні властивості грунтів

mischok

Між кількістю внесених добрив, урожаєм сільськогосподарських культур і вмістом рухомих поживних речовин у грунті є прямий зв’язок. На прикладі трьох адміністративних районів Харківської області видно, що незважаючи на різні погодні умови, збільшення доз мінеральних і органічних добрив сприяє помітному підвищенню врожаїв і веде до нагромадження у грунтах рухомих сполук фосфору і калію. Підвищення родючості грунтів насамперед зменшує негативний вплив погодних умов і сприяє стабілізації врожаїв. Аналогічна залежність з врахуванням невеликих відмінностей, які притаманні кожній грунтово-кліматичній зоні, характерна і для всієї України у цілому.

Читати далі Вплив збільшення доз внесення добрив на врожайність сільськогосподарських культур та агрохімічні властивості грунтів

Опубліковано

Вплив обробляння насіння біопрепаратом Мікрогумін на урожайність та посівні якості насіння пажитниці багаторічної

pazutnuza

Фактори, що вивчали, сприяли зростанню врожайності насіння пажитниці багаторічної, зокрема внесення азотних добрив N60, що у середньому за 2017—2018 роки дало змогу отримати урожайність насіння 647 кг/га (на 263 кг/га або 68,7 % більше, ніж на контролі). Проведення вапнування на фоні N60 сприяло зростанню урожайності до 728 кг/га, що на 81 кг/га більше порівняно з варіантом без вапнування та на 344 кг/га більше порівняно з контролем. Читати далі Вплив обробляння насіння біопрепаратом Мікрогумін на урожайність та посівні якості насіння пажитниці багаторічної