Опубліковано Залишити коментар

Гумінові добрива гумат натрію, як стимулятори росту і розвитку рослин

гумат калію

Україна володіє достатніми джерелами ресурсів сировини, на основі яких можуть бути виготовлені стимулятори росту рослин з високою біологічною активністю. Найбільш доступними і практично невичерпними джерелами сировини для цих цілей є торф, буре вугілля, а також сапропель. Значний вміст гумусових сполук в органічній речовині сапропелю та їх висока біологічна активність, наявність макро -і мікроелементів та вітамінів свідчить про перспективність використання цієї сировини для виготовлення гумінових препаратів Гумат натрію. Читати далі Гумінові добрива гумат натрію, як стимулятори росту і розвитку рослин

Опубліковано Залишити коментар

Як ефективно підживлювати озиму пшеницю

сера

За останні роки рівень рентабельності вирощування пшениці сильно впав. Агрономам треба це коригувати, зокрема дбати про систему живлення із початку сезону. Яким чином це можна зробити, під час Київського агрохімічного форуму розповів професор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України Віктор Швартау. Читати далі Як ефективно підживлювати озиму пшеницю

Опубліковано Залишити коментар

Вплив погодних умов та системи удобрення на формування продуктивності сортів горох

горох

Горох – одна із основних зернобобових культур, яка має важливе значення у сільськогосподарському виробництві. Зважаючи на його біологічні особливості він може вирощуватися в усіх регіонах України і перевищує за врожайністю інші зернобобові культури. Вирощування гороху, завдяки біологічній фіксації азоту із повітря і позитивній фітосанітарній дії, є важливим фактором біологізації землеробства [4]. Читати далі Вплив погодних умов та системи удобрення на формування продуктивності сортів горох

Опубліковано

Шляхи підвищення ефективності вирощування гібридів кукурудзи на зерно

гібридів кукурудзи

Постановка проблеми. Світові площі посіву гібридів кукурудзи продовжують зростати, перевищуючи 192 млн га. Водночас основними її виробниками у світі вже багато років є США — 347,8 млн тонн і Китай — 260,8 млн тонн, а також Бразилія — 101 млн тонн і країни ЄС — 65 млн тонн. Питома частка виробництва вітчизняної кукурудзи становить близько 3,2% від усього її обсягу виробництва. При цьому, для України кукурудза посіла одне зі стратегічно важливих місць у зерновому балансі, збільшивши частку в загальній структурі виробництва усього зерна майже до 50%. Кукурудза стала лідером серед усіх сільськогосподарських культур, які вирощуються в Україні. Читати далі Шляхи підвищення ефективності вирощування гібридів кукурудзи на зерно

Опубліковано Залишити коментар

Біологічна роль Cu та Мn у житті рослини

мікроелементи

Рентабельність рослинництва — основна мета сільськогосподарських виробників. Збалансоване мінеральне живлення рослини у поєднанні з грамотно підібраними агротехнологіями підвищує загальну економічну віддачу, ефективність застосування мінеральних добрив і забезпечує екологічність рослинництва. Читати далі Біологічна роль Cu та Мn у житті рослини

Опубліковано 1 коментар

Якісні інокулянти — ефективний спосіб підвищення продуктивності люцерна

люцерна

Люцерна є традиційною кормовою культурою для України і має тривалу історію використання у різних регіонах світу. Передовими країнами за масштабами посівів люцерни є США, Аргентина, Канада, Італія, Австралія, Китай, Франція, Румунія, Болгарія. В Україні, на жаль, посіви цієї культури протягом останніх 10 років є незначними.

Вважають, що для оптимального виробництва повноцінних рослинних кормів частку багаторічних бобових трав і бобово-злакових сумішей у структурі посівних площ кормових культур в Україні доцільно довести в Лісостепу до 45-50%, Степу — 40-45% та Поліссі — 50-55%. При цьому особливу увагу слід приділити багаторічним бобовим травам, зокрема люцерні посівній, використання яких у найближчі роки дозволить підвищити родючість орних земель і може стати основним стабілізуючим фактором сталого розвитку кормовиробництва й невід’ємною складовою біологізації та екологізації агроекосистем. Читати далі Якісні інокулянти — ефективний спосіб підвищення продуктивності люцерна

Опубліковано

Вплив обробляння насіння біопрепаратом Мікрогумін на урожайність та посівні якості насіння пажитниці багаторічної

pazutnuza

Фактори, що вивчали, сприяли зростанню врожайності насіння пажитниці багаторічної, зокрема внесення азотних добрив N60, що у середньому за 2017—2018 роки дало змогу отримати урожайність насіння 647 кг/га (на 263 кг/га або 68,7 % більше, ніж на контролі). Проведення вапнування на фоні N60 сприяло зростанню урожайності до 728 кг/га, що на 81 кг/га більше порівняно з варіантом без вапнування та на 344 кг/га більше порівняно з контролем. Читати далі Вплив обробляння насіння біопрепаратом Мікрогумін на урожайність та посівні якості насіння пажитниці багаторічної

Опубліковано Залишити коментар

Ефективність позакореневого підживлення мінеральними та водорозчинними добривами при вирощуванні насіння костриці тонколистої

barva

У результаті досліджень, проведених на сірих лісових ґрунтах в умовах 2016—2018 років встановлено, що насіннєва продуктивність костриці тонколистої сорту Барва на контролі без позакореневих підживлень на фоні основного удобрення N60P45K45 становила 356 кг/га. Проведення ефективність підживлення у фазі виходу в трубку карбамідом (5 кг/га); Плантафолом (2); Брексіл Міксом (2 кг/га) збільшувало урожайність у середньому за роки досліджень на 43; 28; 45 кг/га, або відповідно на 12,1; 7,9; 12,6 %, порівняно з контролем. При цьому ефективність позакореневого підживлення збільшувалась при поєднанні карбаміду (5 кг/га) з мікродобривом Брексіл Мікс (2 кг/га); Плантафолу (2 кг/га) з Брексіл Мікс (2 кг/га) та карбаміду (5 кг/га) з Плантафолом (2 кг/га) на 71; 79; 88 кг/га або відповідно на 19,9; 22,2; 24,7 %. Найбільший урожай (444 кг/га) одержаний при проведенні позакореневого підживлення карбамідом (5 кг/га) у поєднанні з Плантафолом (2 кг/га). Читати далі Ефективність позакореневого підживлення мінеральними та водорозчинними добривами при вирощуванні насіння костриці тонколистої

Опубліковано Залишити коментар

Насіннєва продуктивність лядвенцю рогатого залежно від дії біологічних препаратів

lyadvenez

За рахунок генетичного потенціалу та біологічних особливостей сортів на фоні внесення в основне удобрення під покривну культуру половинної норми швидкодіючого вапнякового добрива Са(ОН)2 (пушонка) – 1,2 т/га у поєднанні із застосуванням мінеральних добрив у дозі N30P6oK6o (контроль) формувався урожай насіння лядвенцю рогатого сортів Аякс та Гелон у середньому за 2017—2018 рр. відповідно 367 та 366 кг/га.

Передпосівне обробляння насіння лядвенцю рогатого біологічних препаратів Ризобофіт штаму бактерії Mesorhizobium loti (0,15 л на гектарну норму насіння) сприяло росту насіннєвої продуктивності лядвенцю рогатого сортів Аякс та Гелон на 78 та 87 кг/га або 21,4 і 23,8 % порівняно з контролем і становила відповідно 445 та 453 кг/га внаслідок поліпшення азотного живлення рослин за рахунок фіксації атмосферного азоту, збільшення маси та кількості бульбочкових бактерій симбіотичного апарату на кореневій системі лядвенцю рогатого. Читати далі Насіннєва продуктивність лядвенцю рогатого залежно від дії біологічних препаратів

Опубліковано

Зміна ростових процесів однорічних культур залежно від способу вирощування, норм висіву та удобрення

способу вирощування

У кормовиробництві використання різних видів та сортів злакових і бобових однорічних культур забезпечує виробництво високоякісної рослинної сировини незважаючи на стресові ситуації, що спостерігаються упродовж вегетаційного періоду. При дотриманні вимог щодо технологічних заходів способу вирощування, створені агрофітоценози забезпечують більш дружні сходи, стійкість посіву від вилягання та боротьбу з бур’янами [14]. Вони, завдяки ярусному розміщенню листкової поверхні [1] та біологічної взаємної стимуляції у посівах [2], найбільш ефективно використовують вологу, поживність ґрунту та сонячну енергію [8]. Читати далі Зміна ростових процесів однорічних культур залежно від способу вирощування, норм висіву та удобрення