Опубліковано

Фізіологічна роль молібдену (Mo) кобальту (Co), йоду (J), хлору (Cl), титану (Ti)

ogirok Mo

Молібден бере участь у синтезі амінокислот і білків, регулює процес трансформації азоту в рослині. Він відіграє важливу роль у фіксації молекулярного азоту з атмосфери бульбочковими та вільноіснуючими азотфіксуючими бактеріями. Молібден входить до складу нітроредуктази і бере участь у відновленні нітратів до нітритів та нітрогенази – ферменту, що відповідає за зв’язування азоту атмосфери при біологічній фіксації. Крім того, молібден бере участь у вуглеводному, азотному і фосфорному обмінах, синтезі вітамінів і хлорофілу, підвищує інтенсивність фотосинтезу.

Ознаки дефіциту молібдену (Mo).

Зовнішні ознаки нестачі молібдену в рослинах подібні до азотного голодування. Спочатку проявляються блідо-зелені плями між жилками листка, листки світло-зеленого кольору, потім вони буріють і відмирають. Послаблюється ріст рослини, затримується цвітіння. У разі великої нестачі роль молібдену точка росту відмирає.

Перешкоджають засвоєнню молібдену високий вміст у грунті іонів Мn, Fe, Cu, SO4, NO3, висока кислотність грунту.

Дефіцит молібдену в листках томату
Дефіцит молібдену в листках томату
Дефіцит молібдену на картоплі
Дефіцит молібдену на картоплі
Ознаки дефіциту молібдену на огірках
Ознаки дефіциту молібдену на огірках
Нестача молібдену на капусті
Нестача молібдену на капусті

 

Фізіологічна роль кобальту (Со)

Кобальт активізує роботу багатьох ферментів, зокрема нітратредуктази, дуже важливої для азотного живлення бобових культур. Він є складовою вітаміну В12, якого багато в бульбочках на коренях бобових рослин. Кобальт впливає на синтез хлорофілу, нагромадження вуглеводів і жирів у рослинах, підвищує інтенсивність дихання, стимулює біосинтез нуклеїнових кислот і аскорбінової кислоти. Бере активну участь у реакціях окислення та відновлення, позитивно впливає на дихання та енергетичний обмін. Найбільше він концентрується в генеративних органах, тому можна вважати доведеним його значення у процесах запліднення.

Ознаки дефіциту кобальту. Зовнішні ознаки нестачі кобальту подібні до азотного голодування. При дефіциті кобальту в рослинах розвивається хлороз.

Поганий ріст та розвиток рослин може бути частково виправлений внесенням азотних добрив.

Фізіологічна роль йоду (J)

Роль йоду для життєдіяльності рослин чітко не встановлена. Відомо, що він входить до складу вільних амінокислот і білків. Йод потрібний для організму людини, де він забезпечує нормальне функціонування щитовидної залози. Тому ним обробляють посіви для отримання корисної для людини продукції. Зокрема, плантації суниці обробляють йодидом калію (К|) у фазі цвітіння, завдяки цьому вміст йоду в плодах зростає у 3-5 разів.

Фізіологічна роль хлору (СІ)

Хлор дуже поширений у природі і легко доступний рослинам. Він підтримує в клітинах необхідний тургор, забезпечує їх нейтральний електричний заряд. Відомо, що хлор стимулює фотосинтетичне фосфорилювання. Іон хлору необхідний при поділі клітини листя і стебла. Як компонент калійних і складних добрив у достатній кількості вноситься в ґрунт. Тому на практиці важливіше знати реакцію рослини на шкідливий вплив хлору.

Фізіологічна роль титану (Ті)

Активізує процеси метаболізму в рослинах. Прискорює ріст та розвиток, позитивно впливає на морфологічну будову рослин, збільшує вміст хлорофілу в листках, підвищує стійкість до ураження рослин грибковими та бактеріальними хворобами. Інтенсифікує фотосинтез і засвоєння елементів живлення.

66 / 100