Опубліковано

Фактори, які впливають на доступність елементів живлення з ґрунту.

рН

1. Концентрація ґрунтового розчину. 

У природних умовах концентрація ґрунтового розчину незасолених ґрунтів коливається від 0,02 до 0,2%. Краще засвоюються іони елементів живлення з розчинів помірно підвищених концентрацій. Підвищення концентрації ґрунтового розчину збільшує його осмотичний тиск і затрудняє надходження води і елементів живлення в рослину.

2. Співвідношення макро- і мікроелементів елементів живлення в ґрунті.

Для успішної життєдіяльності рослин дуже важливе значення має співвідношення доступних елементів у ґрунті, тому що надходження одного елемента в рослинний організм залежить від концентрації іншого. Явище, коли іон, присутній у поживному середовищі в надлишку, пригнічує поглинання іншого виду іонів, одержала назву антагонізм іонів. Явище взаємного підсилення фізіологічної дії одного елемента іншим носить назву синегізм (табл. 1).

Таблиця 1. Синергізм та антагонізм елементів живлення

Синергізм елементів

Азот —>

Магній

Магній —>

Фосфор

Калій —>

Марганець, залізо

Молібден —>

Азот

Сірка —>

Азот, калій, магній, мідь, марганець

Антагонізм елементів

Азот —>

Мідь, залізо, бор

Фосфор —>

Цинк, мідь, калій, кальцій

Калій —>

Бор

Кальцій —>

Магній, марганець, цинк, бор, фосфор, калій, залізо

Магній —>

Калій

Бор —>

Калій

Мідь —>

Залізо, марганець

Залізо —>

Фосфор

Молібден —>

Мідь

Цинк —>

Залізо

Взаємодія між макро- і мікроелементами показує, що N, Са, Р – головні антагоністичні елементи відносно поглинання і метаболізму багатьох елементів живлення. Однак і для антагоністичних елементів спостерігаються іноді синергічні ефекти, що пов’язано, ймовірно, зі специфічними реакціями у окремих генотипів або видів рослин.

3. Вологість ґрунту.

Вміст вологи в ґрунті є необхідною умовою нормального розвитку рослин і має великий вплив на надходження в них елементів живлення.

За дефіциту вологи засвоєння рослиною елементів живлення ускладнюється. Негативний вплив надмірної вологості ґрунту на поглинання елементів живлення може проявитися в односторонньому підвищенні доступності деяких іонів, накопичення яких досягає токсичного рівня.

4. Температура.

Температура помітно впливає на ріст рослин. Для більшості рослин сприятлива температура повітря становить 15-30°С. При зниженні температури до 10-11°С ускладнюється поглинання рослинами фосфору. Надходження азоту погіршується при температурі 5-6°С. Низькі температури (нижче +10°С) гальмують надходження всіх мінеральних елементів в корені рослин.

5. Світло.

Рослини починають поглинати елементи живлення при перших же променях сонця. У разі затемнення знижується інтенсивність фотосинтезу і поглинання поживних речовин корінням. При відсутності світла протягом тривалого часу надходження елементів живлення в рослини повністю припиняється.

6. Кислотність ґрунтів.

Зміна кислотності ґрунтів значною мірою впливає на доступність для рослин поживних речовин. Так, у кислому середовищі збільшується кількість доступних для рослин форм заліза, марганцю, цинку, міді і зменшується кількість доступних форм азоту, фосфору, магнію (див малюнок нижче).

Вплив рН на засвоєння елементів живлення з грунту

69 / 100