Posted on Залишити коментар

Економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи на зерно за різних технологій обробітку ґрунту

Підвищення конкурентоздатності сільськогосподарської галузі в Україні може відбуватися завдяки поліпшенню економічної ефективності самого виробництва. Також одним із головних факторів успіху товаровиробника є постійне підвищення рівня конкурентоспроможності виробленої продукції. Також за останні роки відбулися значні зміни погодно-кліматичних умов, зокрема кількість екстремальних, посушливих років зросла. читати далі “Економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи на зерно за різних технологій обробітку ґрунту” »

Bookmark and Share
Posted on Залишити коментар

Вплив листкових підживлень бактеріальними добривами на продуктивність сої

Соя (Glycine hispida Moench.) – перспективна зернобобова культура, яка може вирішити проблему рослинного білка і жиру, поліпшити азотний баланс ґрунту і збільшити виробництво харчових продуктів. Вона виносить з ґрунту значну кількість поживних речовин, тому потребує збалансованої системи удобрення з урахуванням біології сорту і наявних ґрунтово- кліматичних ресурсів [1]. читати далі “Вплив листкових підживлень бактеріальними добривами на продуктивність сої” »

Bookmark and Share
Posted on Залишити коментар

Особливості симбіотрофного живлення та формування урожайності сортів сої в умовах Лісостепу правобережного

Однією з причин розбалансованості системи мінерального живлення сої є доступність елементів живлення, яка визначається вмістом їх розчинних форм. Фактори, що впливають на доступність елементів живлення рослин: реакція Грунтового розчину, наявність цих елементів живлення в Грунті, вологість Грунту та сортові особливості. Від перебігу хімічних, фізико- хімічних та біологічних процесів у Грунтовій системі залежить зниження доступності елементів за певної реакції Грунтового розчину: утворення нерозчинних сполук, зниження або збільшення рухливості елементів, збільшення конкуренції з іншими іонами. читати далі “Особливості симбіотрофного живлення та формування урожайності сортів сої в умовах Лісостепу правобережного” »

Bookmark and Share
Posted on Залишити коментар

Азотфіксація. Інокуляція сої. Технології застосування. Оцінка.

Соя має властивість ефективно забезпечувати себе азотом завдяки такій властивості, як азотфіксація. Аби досягти максимальної азотфіксації спеціалісти рекомендують перед посівом обробити насіння мікробіологічними препаратами, які містять ризобії бульбочкових бактерій. Разом з тим, якщо агровиробники уникають інокуляції, або ж рослини все одно повільно розвиваються — у таких випадках спеціалісти рекомендують весняне внесення азоту під культивацію та літнє підживлення в рядки тощо. читати далі “Азотфіксація. Інокуляція сої. Технології застосування. Оцінка.” »

Bookmark and Share
Posted on Залишити коментар

Вплив гідротермічних умов та моделей технології вирощування на поживність зерна кукурудзи в умовах Лісостепу України

Поліпшення показників якості зерна – важливе господарське завдання у галузі рослинництво. Зерно представляє собою комору із необхідних для харчування людини, тварин та птахів поживних речовин, які гарно зберігаються і їх можна транспортувати та трансформувати у великий асортимент харчових продуктів. читати далі “Вплив гідротермічних умов та моделей технології вирощування на поживність зерна кукурудзи в умовах Лісостепу України” »

Bookmark and Share

Posted on Залишити коментар

Повторна сівба кукурудзи в короткоротаційних cівозмінах Лісостепу правобережного, ризики та доцільність

Формування продуктивності зернових агрофітоценозів є складним багато факторним процесом і залежить від окремих природних та агротехнічних складників [1]. Упродовж останнього десятиліття значно зросли площі посіву кукурудзи на зерно, як найбільш продуктивної зернової культури. читати далі “Повторна сівба кукурудзи в короткоротаційних cівозмінах Лісостепу правобережного, ризики та доцільність” »

Bookmark and Share

Posted on Залишити коментар

Продуктивність посівів кукурудзи під впливом різних систем землеробства в умовах Лісостепу правобережного

Нині головним завданням у вирощуванні кукурудзи є максимальна реалізація генетичного потенціалу продуктивності нових гібридів за використання науково обґрунтованого підходу щодо оптимізації факторів життя. Такий підхід передбачатиме подальше вдосконалення технологій вирощування конкретного гібриду, який адаптований до умов регіону [7]. читати далі “Продуктивність посівів кукурудзи під впливом різних систем землеробства в умовах Лісостепу правобережного” »

Bookmark and Share

Posted on Залишити коментар

Ефективність припосівного внесення біогумусу в літніх посівах еспарцету

Постановка проблеми. При літніх строках сівби еспарцету надзвичайно актуальною постає проблема адаптування посівів до несприятливих гідротермічних умов вегетації. Для вирішення цієї проблеми доцільно використовувати заходи, що спрямовані на стимулювання інтенсивного розвитку рослин на початкових етапах органогенезу. Відомі різні способи стимулювання розвитку рослин: внесення при сівбі мінеральних добрив [1]; обробка насіння [2] та рослин [3] регуляторами росту; інокуляція насіння штамами азотофіксуючих та фосформобілізуючих бактерій [4, 5] і т. д. читати далі “Ефективність припосівного внесення біогумусу в літніх посівах еспарцету” »

Bookmark and Share

Posted on 1 коментар

Дослідження прихованих загроз розвитку насінництва сої в Україні

Відомо, що формування насінини залежить від розвитку материнської рослини, а кожна насінина – це самостійний живий організм, який здатний існувати тривалий час, аж до спадкоємної передачі ознак батьків наступному поколінню. В процесі вирощування насіннєвого матеріалу на ріст та розвиток материнської рослини впливає цілий ряд факторів: погодні, ґрунтові, технологічні, шкідники, хвороби, бур’яни, які можуть впливати на якість насіння.

Важливим фактором високого рівня продуктивності сільськогосподарських культур є якість насіння. Посівні властивості насіння сої – інтегрований показник якості, який обумовлений комплексом біотичних та абіотичних факторів.В зв’язку з цим є актуальними дослідження, що дають можливість своєчасно виявити причини які негативно впливають на якість насіння та розробити ефективні заходи, щодо усунення їх негативної дії. читати далі “Дослідження прихованих загроз розвитку насінництва сої в Україні” »

Bookmark and Share

Posted on Залишити коментар

Вплив строків збирання на насіннєву продуктивність та посівні якості насіння низових злакових трав

Існуючий в Україні стан насінництва не забезпечує потреб виробництва в необхідному асортименті трав, особливо злакових, слабо враховуються можливості спеціалізації вирощування насіння стосовно агрокліматичних умов. читати далі “Вплив строків збирання на насіннєву продуктивність та посівні якості насіння низових злакових трав” »

Bookmark and Share