Опубликовано

Перерозподіл азоту у протеїновому комплексі рослини злакових культур

Сполуки азоту життєво необхідні ж для рослинного, так і для тваринного організму. У рослинний організм вони надходять з Грунту у вигляді азотних солей (нітратних і аміачних). Подальший їх метаболізм — це складний процес у якому нітрати займають важливе місце. Але їх кількість не повинна перевищувати встановлених допустимих рівнів. Нажаль не всі нормативні документи нормують ці токсичні речовини, а ті у яких введене значення показників нітрати та нітрити інформують, що максимально допустимі рівні цих речовин у кормах для сільськогосподарських тварин та птиці не повинні перевищувати 500 мг/кг і 10 мг/кг.

У рослинах нітрати відновлюються до нітритів. У цьому процесі беруть участь різні елементи (молібден, залізо, мідь, марганець), а також витрачається значна кількість енергії, джерелом якої є вуглеводи. Нітрити присутні у рослинах характеризуються накопичувальною властивістю і пригнічувальною дією на ріст. Основна їх частина піддається подальшим перетворенням і переходить в аміак (NНз). Саме цю сполуку окремі вчені називають альфою і омегою у харчуванні рослин. Нітрити — утворюються з нітратів і їх вміст залежить від вмісту останніх у рослині. Тому допустимий рівень у рослині відповідає такій кількості нітратів при якій іон NO2 відновлюється у високо реакційні сполуки окису NO і двоокису NO2. читати далі “Перерозподіл азоту у протеїновому комплексі рослини злакових культур” »

Bookmark and Share
Опубликовано

Ефективність застосування позакореневих підживлень азотним добривом карбамід у системі удобрення сої

Потенційні можливості сої в накопиченні великої кількості високоякісного білка роблять її досить перспективною для України, тому необхідно щорічно не тільки розширювати площі цієї цінної культури, а й створювати та впроваджувати нові високопродуктивні сорти інтенсивного типу і адаптивні сортові технології їх вирощування [1, 2]. читати далі “Ефективність застосування позакореневих підживлень азотним добривом карбамід у системі удобрення сої” »

Bookmark and Share
Опубликовано

Резерви підвищення врожайності пшениці озимої в сучасних агроценозах Лісостепу Правобережного

Стійке зростання виробництва продовольчого зерна пшениці озимої залишається найголовнішим завданням, що стоїть перед аграрно-промисловим комплексом країни. Сучасна глобалізація світової економіки, вихід ринку зерна за межі країн-виробників, розширення його експортно-імпортних зв’язків поряд із ростом валових зборів вимагає підвищення конкурентоспроможності продукції, істотного покращення її якості, яка б максимально повно відповідала сучасним стандартам [1]. читати далі “Резерви підвищення врожайності пшениці озимої в сучасних агроценозах Лісостепу Правобережного” »

Bookmark and Share
Опубликовано

Сучасне соєвиробництво України: виклики в умовах змін клімату

Представлена презентація академіка НААН Петриченка Василя Флоровича: «Сучасне соєвиробництво  України: виклики в умовах змін клімату»

Файл: soya

Bookmark and Share
Опубликовано

Свойства фосфитов

Интерес к фосфитам растет с каждым годом, и отечественные производители удобрений также откликаются на мировую тенденцию, вводя в свои композиции соединения фосфитов. В отличие от фосфатов, фосфиты характеризуются иными физическими и химическими свойствами, а их влияние на растения значительно отличается от традиционных фосфатов. Но являются ли они удобрением?

Фосфиты – соли фосфористой кислоты Н3РО3. Степень окисления фосфора в соединениях +3 (в отличие от ортофосфорной кислоты Н3РО4, в которой фосфор находится в степени окисления +5). Соли фосфористой кислоты хорошо растворимы в воде, что положительно отличает их от фосфатов. Более высокая растворимость фосфитов по сравнению с фосфатами делает их поглощение как корнями, так и листовой поверхностью более эффективной. Поэтому высокие концентрации фосфитов могут оказывать на растения токсический эффект, и во избежание проблем нормы внесения фосфитов должны быть значительно снижены по сравнению с фосфатами. читати далі “Свойства фосфитов” »

Bookmark and Share
Опубликовано

Мікроелементи. Як взаємодіють елементи в рослині та що потрібно врахувати агроному?

Вніс добрива — отримав урожай. Саме таку схему затвердили собі більшість агрономів, але чому ж тоді не завжди вона спрацьовує так, як потрібно і так, як хочеться? На це запитання нам докладно відповіли у Інституті живлення рослин, фахівці якого радять враховувати не лише потреби культури у елементах живлення, але й взаємодію цих елементів у рослинах та ґрунті.

читати далі “Мікроелементи. Як взаємодіють елементи в рослині та що потрібно врахувати агроному?” »

Bookmark and Share
Опубликовано

Український завод-виробник комплексних водорозчинних добрив NPK з мікроелементами в хелатній формі

Грамотне поєднання кореневого і позакореневого харчування відповідно до потреб рослини і забезпеченістю грунту — на сьогодні це вже незаперечний факт досягнення максимальних врожаїв. Однак ринок добрив вже перенасичений настільки, що кожен гравець намагається запропонувати якийсь особливий продукт, в якому містилося б ще щось понад звичних макро- і мікроелементів (амінокислоти, вітаміни і т.д.). читати далі “Український завод-виробник комплексних водорозчинних добрив NPK з мікроелементами в хелатній формі” »

Bookmark and Share
Опубликовано

Особенности комплексных удобрений для аграриев

Основным направлением развития рынка комплексных удобрений становится «нишевость», когда продукты создаются под определенные культуры и условия выращивания. К этому уже пришли лидеры данной отрасли и неуклонно подтягиваются остальные.

Производство таких удобрений отталкивается уже не от технологических возможностей производства, а от реальных потребностей культуры на основе глубоких теоретических познаний в области физиологии питания растений и агрохимии. Это позволит реализовать еще одну «программу будущего» – повышение эффективности внесенных NPK. Реализация будет проходить, главным образом, путем оптимизации питания растений, что достигается определенным соотношением между N, P и К, а также введением в состав удобрений набора мезо- и микроэлементов. читати далі “Особенности комплексных удобрений для аграриев” »

Bookmark and Share
Опубликовано

Важность функции бора в жизни растений

Обычно важность функции бора в жизни растений освещают достаточно однобоко. Все знают, что именно он играет важную роль в углеводном обмене и способствует оплодотворению цветков растений, но почему-то очень часто забывают, что бор еще и регулирует синтез стимуляторов и ингибиторов роста растений.  читати далі “Важность функции бора в жизни растений” »

Bookmark and Share