Опубліковано Залишити коментар

Дослідження впливу застосування біологічного препарату Хатаке (Hatake) на посівах кукурудзи

hatake100

Застосування біологічного препарату є одним із основних шляхів екологічно безпечного землеробства. Вони дають змогу компенсувати дефіцит природних мікроорганізмів у рослині та ґрунті втрачених в результаті надмірної хімічної обробки землі [1]. Тому вважається, що їх використання це один із найкращих шляхів зменшення забруднення довкілля та покращення відтворення родючості ґрунту. З огляду на це, на сьогодні є необхідність використання біопрепаратів як на початкових етапах розвитку культури так і для підживлення їх в період вегетації [2]. Нами було проведено дослідження впливу застосування біопрепарату Хатаке (Hatake) на посівах кукурудзи. Вищезгаданий препарат для випробувань було нам люб’язно надано ТОВ «Санагро Україна» в рамках наукової співпраці.Дослідження виконувалися за загальноприйнятими методами в умовах Правобережного Лісостепу України (Київська обл., Білоцерківський р-н., м. Сквира). В якості контролю було взято варіант без обробки добривами та варіант із обробкою виробничим штамом Bacillus amyloliquefaciens AL із робочої колекції відділу агроекології і біобезпеки.

На початкових етапах розвитку кукурудзи показники енергії проростання та польової схожості з використанням біопрепарату становили 84,3-88% та 94,7-96,3%, що на 2,0-5,7% та 8,7-10,3% більше, ніж в контрольному варіанті з виробничим штамом та контролі без добрив відповідно, це в свою чергу характеризує посіви як досить добрі.

Використання даного біопрепарату в нормі витрати 1,0 кг/га для внесення в ґрунт, 2 кг/т насіння для інокуляції насіння перед висіванням та в нормі 200 г/га для листкового підживлення кукурудзи, показало позитивні результати відносно росту та розвитку культури. Так, збільшувалися: густота посівів – на 2,9% висота рослин – на 4,2%, загальна вага рослин – на 2,8%, кількість качанів – на 1,6%, кількість стебел на м2 – на 2,3%, довжина початку – на 0,5%. При збільшенні норми біопрепарату до 5 кг/т насіння для інокуляції насіння перед висіванням, до 500 г/га для листкового підживлення (та 1,0 кг/га для внесення в ґрунт), збільшувалися густота посівів – на 3,6% висота рослин – на 9,3%, загальна вага рослин – на 7%, кількість качанів – на 17,3%, кількість стебел на м2 на 4,7%, довжина початку – на 12,7%.

Урожайність при застосуванні досліджуваного біопрепарату становила 41,6-43,2 ц/га, що на 10,6-14,9% вище ніж в контролі при обробці контрольним штамом та без обробки відповідно. Маса 1000 насінин за використання досліджуваного препарату збільшилася на 13,2-22,4%. Також покращилися інші якісні показники, вміст крохмалю збільшився на 5,8-8,1% та вміст білку на 1,3-1,6% відповідно.

Таким чином, використання біопрепарату Хатаке (Hatake) на посівах кукурудзи сприяє покращенню росту та розвитку культури, підвищує урожайність та якісні показники насіння. Все це дає підставу рекомендувати до широкого застосування біопрепарат Хатаке (Hatake) на посівах кукурудзи для внесення в ґрунт шляхом розпилення в передпосівну культивацію в нормі 1 кг/га (водний розчин – 300-500 л/га); для інокуляції насіння перед висіванням в нормі 2-5 кг/т насіння (водний розчин – 10 л води /т насіння); для листкового підживлення в період вегетації в нормі 200-500 г/га (водний розчин – 200-300 л/га), до трьох обробок через 15, 30, 45 днів вегетації культур.

Список використаних джерел
  1. Hoang, P.H., Dat, N.M. & Thanh, N.T. (2021). Preparation of Activated Bio-char from Corn Stalk for Color Treatment of Effluent from Packaging Paper Mill. Water Air Soil Pollut 232, 385-392. https://doi.org/10.1007/s11270-021-05335-5
  2. Jin, Y., Zhang, B., Chen, G., Chen, H., Tang, S. (2022). Combining biological and chemical methods to disassemble of cellulose from corn straw for the preparation of porous carbons with enhanced adsorption performance, International Journal of Biological Macromolecules, 209, 315-329, https://org/ 10.1016/j.iibiomac.2022.04.033

 

Автор: Юрій КРАВЧУК,1 Алла ЛЕВІШКО2, к.б.н., Ірина ГУМЕНЮК2, к.б.н.

 

69 / 100
Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *