Опубліковано

Адаптивні гібриди кукурудзи ФАО 190-500, що створені для умов зрошення

кукурудза

Фундаментальним напрямом підвищення врожайності кукурудзи є впровадження нових гібридів інтенсивного типу. Адже зернова продуктивність гібриду – це генетична ознака і не кожен гібрид зможе окупити витрати врожаєм при зрошенні. На сьогодні в досить широкому асортименті гібридів даної зернової культури, що вирощуються в Україні, лише окремі мають генетичну здатність (потенціал) забезпечити, за належної технології, отримання високих урожаїв – на рівні 14-17 т/га. Важлива роль у підвищенні врожайності та поліпшенні якості зерна кукурудзи належить правильному добору гібридів для вирощування [1-3].Інститут зрошуваного землеробства НААН – це єдина наукова установа, де створюються гібриди кукурудзи різних груп ФАО для умов зрошення [4].
Створено гібриди кукурудзи звичайної зернового напряму: ранньостиглий гібрид кукурудзи Степовий (ФАО 190); середньоранні гібриди: Чорномор (ФАО 250), Олешківський (ФАО 280); середньостиглі гібриди: Тронка (ФАО 380), Тавричанка (ФАО 380); середньопізні гібриди: Гілея (ФАО 420), Ламасан (ФАО 430), Віра (ФАО 450), які занесені до Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення на Україні на 2021 рік [5].

Гібрид кукурудзи Степовий

Придатний для вирощування на зерно в степовій та лісостеповій зонах України в зрошуваних умовах і без поливу. Гібрид ранньостиглий (ФАО 190). Дозріває на зерно в зоні Південного Степу за 90-97 днів. Має стійкість до вилягання вище середньої. Оптимальна густота стояння в зрошуваних умовах 85-90 тис/га. Середньостійкий до збудників пухирчастої та летючої сажок. Рекомендований для вирощування за енергозберігаючими технологіями, за зрошення краплинного та дощування. Може використовуватися в якості попередника під озимі культури.
Урожайність зерна в умовах зрошення 11,5-12,5 т/га при 14 % вологості. На неполивних землях урожайність 5-7 т/га. Гібрид Степовий має середньої крупності зерно жовтого кольору, зубовидної консистенції, зі стрижнем червоного кольору. Форма качана конусовидна.

Гібрид Тронка.

Придатний для вирощування на зерно в степовій та лісостеповій зонах України. Гібрид середньостиглий (ФАО 380). У Південному Степу дозріває на зерно за 110-115 днів. Рослина середньоросла (245-255 см). Стійкість до вилягання, пухирчастої та летючої сажок – висока. Посухостійкість висока. Має генетично зумовлену низьку збиральну вологість зерна, оптимальний габітус. Качан формується на висоті 98-110 см великих розмірів: довжина – 19­23 см; діаметр – 3,8-5,1 см. Число зерен у ряді 38-48, число рядів зерен 12,0-18,0. Зерно зубовидне, крупне. Урожайність зерна в умовах зрошення 14,5-15,0 т/га при 14 % вологості.

Гібрид Гілея.

Придатний для вирощування на зерно в степовій та лісостеповій зонах України. Середньопізній (ФАО 430). Дозріває на зерно в зоні Південного Степу за 120-125 днів. Рослина високоросла (275-285 см). Стійкість до полягання, пухирчастої та летючої сажок – добра. Гібрид поєднує високий рівень урожайності при низькому рівні вологості зерна. Для інтенсивних технологій вирощування за умов достатнього вологозабезпечення. Качан формується на висоті 105-115 см, великих розмірів: довжина – 20-24 см; діаметр – 4,8-5,2 см. Число зерен у ряді 42-48, число рядів зерен 18-20. Зерно зубовидне, крупне. Урожайність зерна в умовах зрошення 14,5-17,8 т/га при 14 % вологості.

Гібрид Ламасан.

Придатний для вирощування на зерно в степовій та лісостеповій зонах України. Середньопізній (ФАО 420). Дозріває на зерно в зоні Південного Степу за 120-125 днів. Рослина високоросла (285-290 см). Стійкість до полягання, пухирчастої та летючої сажок – добра. Структура врожаю. Качан формується на висоті 100-110 см, великих розмірів: довжина – 20-23 см; діаметр – 4,7-5,1 см. Число зерен у ряді 44-48, число рядів зерен 18-20. Зерно зубовидне, крупне. Урожайність зерна в умовах зрошення 17,0-17,5 т/га при 14 % вологості.

Гібрид Тавричанка.

Придатний для вирощування на зерно в степовій та лісостеповій зонах України. Середньостиглий (ФАО 380). Дозріває на зерно в зоні Південного Степу за 115-120 днів. Рослина високоросла (265-275 см). Структура врожаю: качан формується на висоті 100-105 см, середніх розмірів: довжина – 18­20 см; діаметр – 4,8-5,0 см. Число зерен у ряді 44-46, число рядів зерен 18-20. Зерно зубовидне, крупне. Урожайність зерна в умовах зрошення 13,0-14,0 т/га при 14 % вологості.

Гібрид Віра.

Придатний для вирощування на зерно в степовій та лісостеповій зонах України. Середньопізній (ФАО 420). Дозріває на зерно в зоні Південного Степу за 120-125 днів. Рослина високоросла (285-295 см). Стійкість до полягання, пухирчастої та летючої сажок – добра. Структура врожаю. Качан формується на висоті 100-115 см, великих розмірів: довжина – 20-23 см; діаметр – 4,7-5,1 см. Число зерен у ряді 44-48, число рядів зерен 18-20. Зерно зубовидне, крупне. Урожайність зерна в умовах зрошення 17,0-17,5 т/га при 14 % вологості.
Для встановлення реакції новостворених гібридів на елементи технології досліджували вплив способів поливу та режимів зрошення.
Встановлено, що гібрид Степовий має стабільний прояв урожайності за різних режимів зрошення. Використання цього гібриду доцільне за умов водозберігаючих режимів зрошення на поливних землях з низьким гідромодулем.
У середньостиглого гібриду Тронка (ФАО 390) за поливу дощуванням у межах Інгулецького зрошувального масиву проявилась сильна реакція гібридів на екологічний градієнт вирощування. Урожайність гібридів такого типу різко зменшується за використання їх за водозберігаючих режимів зрошення. Цей гібрид відносяться до інтенсивного типу і різко зменшує урожайність зерна нижче рівня гібридів ФАО 190-280. Використання його за водозберігаючих режимів зрошення недоцільне і може призвести до недобору врожаю. Генотиповий потенціал продуктивності цих гібридів можливо розкрити тільки за умов інтенсивних технологій. За РПВГ 85 % і краплинного способу поливу урожайність зерна гібриду Тронка сягала 13,64-15,29 т/га.
У середньопізній групі вітчизняний гібрид кукурудзи інтенсивного типу Гілея забезпечують урожайність зерна 15,74-17,46 т/га за краплинного зрошення і дощуванням в умовах Інгулецького та Каховського зрошуваних масивів незалежно від якості поливної води. Гібриди такого типу недоцільно використовувати на поливних землях з низьким гідромодулем та за водозберігаючих режимів зрошення, оскільки це призводить до вагомих втрат урожаю і вони стають неконкурентними з сучасними гібридами ФАО 190-280.

Правильний вибір гібридів кукурудзи для відповідних ґрунтово-кліматичних умов – перший і дуже важливий крок в отриманні високих урожаїв. Для підвищення рівня реалізації біологічного потенціалу культури важливе значення має впровадження у виробництво сучасних ефективних конкурентоспроможних технологій вирощування, які повинні базуватися на доборі адаптованих для зони високопродуктивних гібридів, за оптимізації умов макро- і мікроелементного живлення, штучного зволоження, застосування сучасних біостимуляторів росту.

Список використаних джерел

1.    ГадзалоЯ. М., Гладій М. В., СаблукП. Т. Аграрний потенціал України. К.: Аграрна наука, 2016. 332 с.
2.    Кирпа М.Я. Проект «Зерно України» — складові збільшення виробництва зерна (вирощування, обробка, зберігання). Одеська національна академія харчових технологій. Наукові праці, випуск 40, том 1. С. 99-102.
3.    Лавриненко Ю. О., Коковіхін С. В., Найдьонов В. Г., Михайленко І.В. Агрокліматичне обґрунтування вибору гібридного складу кукурудзи для регіональних та локальних умов. Зрошуване землеробство. 2008. Вип.49. С. 99­-109.
4.      Лавриненко Ю. О., Марченко Т. Ю., Забара П. П. Селекція гібридів кукурудзи для умов зрошення. Вісник аграрної науки: науково-теоретичний журнал НААН. Київ. 2019. Жовтень. С. 85-92. http://doi.org/10.31073/agrovisnyk201910-11S.
5.    Державний Реєстр сортів рослин України, придатних для поширення в Україні /Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) на 2021.ДОЬ: https://sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin.

Автор: Марченко Тетяна доктор с.-г. наук, с.н.с. Лавриненко Юрій доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, Пілярська Олена кандидат с.-г. наук, с.н.с. Інститут зрошуваного землеробства НААН

Агроноватика знань

62 / 100