Опубликовано

Ефективність індивідуального добору за азотфіксувальною здатністю із гібридних популяцій ранніх поколінь зернобобових культур

УДК 581.1    Ефективність індивідуального добору за азот фіксувальною здатністю із гібридних популяцій ранніх поколінь зернобобових культур. Методичні рекомендації

Засвоєння азоту із атмосфери сприяє збільшенню урожайності зернобобових культур і поліпшенню її якості. У роботі наведені основні показники симбіозу, методи оцінки азотфіксувальної здатності, основні механізми взаємодії рослини-господаря і мікросимбіонта.  Подані дані про особливості генетичного контролю процесу азотфіксації та формування симбіотичного комплексу у процесі онтогенезу рослин зернобобових культур. читати далі “Ефективність індивідуального добору за азотфіксувальною здатністю із гібридних популяцій ранніх поколінь зернобобових культур” »

Bookmark and Share
Опубликовано

Галузева програма „Виробництво та ефективне використання сої та продуктів її переробки в Україні на 2015-2020 роки”

Зміст

Паспорт галузевої програми                                                                          3

Вступ                                                                                                                   5

Мета Програми                                                                                                  7
Базова основа для реалізації Програми                                                         10

Шляхи реалізації програми                                                                            14

Очікувані результати, ефективність Програми                                            23

Авторський колектив                                                                                     25

Додатки                                                                                                            26

читати далі “Галузева програма „Виробництво та ефективне використання сої та продуктів її переробки в Україні на 2015-2020 роки”” »

Bookmark and Share
Опубликовано

Як заощадити на мінеральних добривах за рахунок біопрепаратів?

Актуальним питанням сьогодення є мінімізація витрат на добрива, враховуючи значне їх здороження, що спонукає сільськогосподарських виробників до пошуку альтернативних джерел надходження поживних речовин. Тому зараз найбільшого поширення набуває використання бактеріальних препаратів. Біопрепарати є не тільки значно дешевими від добрив, а також вони насичені корисними для ґрунту мікроорганізмами, що забезпечує його гумусом і малодоступними формами поживних речовин. читати далі “Як заощадити на мінеральних добривах за рахунок біопрепаратів?” »

Bookmark and Share
Опубликовано

Особливості застосування ґрунтових гербіцидів

Шкідливість бур’янів широко відома. Зволікання із заходами з обмеження їх шкідливості призводить до втрат урожаю культур від 40 до 100 %, залежно від видового складу і чисельності бур’янів, а також конкурентної властивості культури протидіяти їм. Крім того, необхідно пам’ятати, що бур’яни є переносниками хвороб і шкідників, ускладнюють процес збирання урожаю та збільшують витрати на очищення та сушіння продукції. Для одержання запланованого й якісного врожаю культури слід своєчасно проводити рекомендовані та різноманітні заходи з контролю бур’янів. читати далі “Особливості застосування ґрунтових гербіцидів” »

Bookmark and Share
Опубликовано

Скрытая угроза

Из-за отрицательного последействия гербицидов сельхозпроизводители порой, сами того не подозревая, теряют в среднем 15-25% урожая. Наиболее чувстви-тельными культурами при этом считаются сахарная свекла, подсолнечник, соя, гречиха. Как предотвратить негативные последствия?

Про действие и последействие

читати далі “Скрытая угроза” »

Bookmark and Share
Опубликовано

Обзор рынка водорастворимых удобрений

Рынок водорастворимых удобрений считается одним из наиболее важных и динамично развивающихся сегментов рынка удобрений в мире. Они позволяют значительно повысить возврат инвестиций в выращивание культур, увеличивая продуктивность гектара посевных площадей. Развитие современных интенсивных технологий выращивания культур делает водорастворимые удобрения незаменимым элементом аграрной практики.

читати далі “Обзор рынка водорастворимых удобрений” »

Bookmark and Share
Опубликовано

Модуль «Технологія»

Модуль «Технологія» — це автономний технологічний багаторівневий розрахунковий модуль для аграріїв. Дозволяє підібрати технологію вирощування для Вашої сільськогосподарської культури. Розрахує рівень витрат, норм та доз засобів захисту для культури. Порівнює препарати за дієвою речовиною, назвою та фірмою виробником. Є гарним інструментом в аграрній сфері.

Джерело: http://pesticidov.net/component/option,com_chemicals/task,tech/Itemid,63/lang,uk/

Bookmark and Share
Опубликовано

Математична обробка даних у дослідженнях

Зібрана інформація в процесі наукового дослідження підлягає ретельній обробці. Обробці підлягає весь зібраний матеріал від першої до останньої сторінки, – це і є первинна суцільна обробка матеріалу. Вона повинна передувати написанню тексту. З її допомогою можна уявити загальну картину всієї роботи, створюючи тим самим сприятливі умови для написання тексту на відповідному науковому рівні.

Цей важливий етап науково-дослідної роботи складається з декількох стадій: читати далі “Математична обробка даних у дослідженнях” »

Bookmark and Share
Опубликовано

Мифы и факты о листовой подкормке

Листовая подкормка является обычной практикой для обеспечения сельскохозяйственных культур минеральными питательными веществами, особенно в условиях, ограничивающих питание из почвы. По сравнению с почвенным внесением, листовая подкормка предлагает несколько потенциальных преимуществ, поскольку она доставляет питательные вещества непосредственно к листьям – минуя почву — посредством чего действует быстрее и предотвращает потери питательных веществ в результате выщелачивания и иммобилизации в почве. Таким образом, листовая подкормка может быстро и без загрязнения окружающей среды исправить или предотвратить дефицит питательных веществ. читати далі “Мифы и факты о листовой подкормке” »

Bookmark and Share